Būvprojekta “Tehnisko dienestu ēkas pārbūve” ekspertīze” (Identifikācijas Nr. CA-19/56)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

 

 izsludina cenu aptauju „Būvprojekta “Tehnisko dienestu ēkas pārbūve” ekspertīze” (Identifikācijas Nr. CA-19/56).

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 10:00 cenu aptaujas noteikumu 17.1. un 17.2. punktā noteiktajā kārtībā.

 Kontaktpersona: K.Zeiberts

T: 67207769, e-pasta adrese: [email protected]

 

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Firma L4” par kopējo darījuma summu 18 000.00 EUR (bez PVN).