Būvuzraudzība objektā “Helikopteru nosēšanās laukuma izbūve un 2.perona paplašināšana” (identifikācijas Nr. AK-19/126)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Būvuzraudzība objektā “Helikopteru nosēšanās laukuma izbūve un 2.perona paplašināšana”” (identifikācijas Nr. AK-19/126).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 24. jūlijam plkst. 09.30 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6. stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda
T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkuma komisijas lēmumu, 2019. gada 12. augustā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Būvju profesionālā uzraudzība” ar kopējo līgumcenu 165 000.00 EUR (bez PVN).