“Būvuzraudzība “Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un Muzeja ielas pārbūve”” (Identifikācijas Nr. AK-19/58)

17/06/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Būvuzraudzība “Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un Muzeja ielas pārbūve”” (Identifikācijas Nr. AK-19/58).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6. aprīlim plkst. 13.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda

T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Nolikuma 2.1. pielikums - būvprojekts

1_atbilde

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 15. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “P.M.G.” ar līgumcenu 12 730.00 EUR (bez PVN).