“Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana” (Identifikācijas Nr.RIX 2021/169)