Caurlaižu aksesuāru iegāde (Identifikācijas Nr. CA-19/67)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Caurlaižu aksesuāru iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/67).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 15. aprīlim plkst. 10.00 cenu aptaujas noteikumu 22. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Analītiskās nodaļas vadītājs Andrejs Torgošovs
T: 67207235, 29635957, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “ADI KARTES” par kopējo darījuma summu 14 700,00 EUR (bez PVN).