Detektora Kromek BLS 1006 tehniskā uzturēšana (identifkācijas Nr. SP-18/171)

21/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Kromek Ltd.par kopējo darījuma summu līdz 20 000.00 (bez PVN).