„DHL pievedceļa un stāvvietas izbūve” (Identifikācijas Nr. AK-20/1)

16/06/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135,  www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „DHL pievedceļa un stāvvietas izbūve” (Identifikācijas Nr. AK-20/1).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. jūnijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6. stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda

T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

2.2. pielikums – darbu apjomi

Grozījumi Nr. 1

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde 

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 15. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana ar AS “A.C.B.” ar līgumcenu 327 069.84 EUR (bez PVN).