Drošības sistēmu infrastruktūras uzturēšana (identifikācijas Nr. SP-18/507)

21/01/2020

Līgumslēgšanas tiesība piešķirtas SIA "Corporate Systems" par kopējo darījuma summu 48 000.00 EUR (bez PVN).