Dzeramā ūdens iegāde (Identifikācijas Nr. AK-20/37)

03/09/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Dzeramā ūdens iegāde” (identifikācijas Nr. AK-20/37).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā un mainīts piedāvājumu iesiegšanas termiņš.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 27. jūlijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6. stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Nolikuma grozījumu Nr. 1

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020.gada 31. augustā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Venden” par darījuma summu 36 800.00 EUR.