Eksperta piesaiste juridisko pakalpojumu sniegšanai apbūves tiesību līguma izstrādei (Identifikācijas Nr. CA-19/218)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Eksperta piesaiste juridisko pakalpojumu sniegšanai apbūves tiesību līguma izstrādei” (Identifikācijas Nr. CA-19/218).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 20. jūnijam plkst. 11.00 cenu aptaujas noteikumu 18.1. un 18.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Komerciālā departamenta Neaviācijas biznesa vadības un attīstības nodaļas vadītāja Vaiva Kirvelaite
T: 67060417, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas zvērinātu advokātu birojam “Primus Derling” par kopējo darījuma summu līdz 25 000.00 EUR (bez PVN).