Eksperta piesaiste VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” biznesa parka teritorijas attīstībai (Identifikācijas Nr. AK-19/92)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Eksperta piesaiste VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” biznesa parka teritorijas attīstībai” (Identifikācijas Nr. AK-19/92).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 17. septembrim plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Krista Klāva
T: 67207919, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 28. oktobri apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Deloitte Latvia” ar darījuma summu 118 500.00 EUR (bez PVN).