Elektrokabeļu testa iekārta (Identifikācijas Nr. CA-18/54)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Elektrokabeļu testa iekārta” (Identifikācijas Nr. CA-18/54).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. janvārim plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 17.1. un 17.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: galvenais lidlauka elektroinženieris Ēriks Indriksons
T: 67207422, 29325380, 26582808, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “JCI” par kopējo darījuma summu 14 267.00 EUR (bez PVN).