Eļļas, smērvielu un tehnisko šķidrumu piegāde VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””” (Identifikācijas Nr. AK-20/88)

30/06/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Eļļas, smērvielu un tehnisko šķidrumu piegāde VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””” (Identifikācijas Nr. AK-20/88).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 2. aprīlim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf
Grozījumi Nr.1
Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:
1_atbilde

2_atbilde
 

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020.gada 19.jūnijā apstiprināta darījuma slēgšanu ar SIA “VA Motors” ar darījuma summu 56 000,00 EUR (bez PVN).