"FIDS RESA VISTA, CUPPS RESA CREWS, BRS RESA Bagera sistēmu uzturēšana" (identifikācijas Nr. SP-20/81)

17/11/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas RESA Airport Data Systems par kopējo darījuma summu līdz 120 000.00 EUR (bez PVN).