FIDS RESA VISTA, CUTE RESA CREWS, BRS RESA Bagera sistēmu uzturēšana (identifikācijas Nr. SP-18/169)

21/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas RESA Airport Data Systems par kopējo darījuma summu līdz 100 800.00 EUR (bez PVN).