„Frekvenču pārveidotāja AXA 2400 90 kVA iegāde” (identifikācijas Nr. RIX 2020/242)

20/11/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Lucidus" par kopējo darījuma summu 31 489,50 EUR (bez PVN).