“Gada pārskata auditēšanas pakalpojums” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/65)

25/02/2021

Pamatojoties uz Pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu, 24.02.2021. sarunu procedūra pārtraukta.