Hidraulisko ceļu bloķētāju piegāde un uzstādīšana (Identifikācijas Nr. AK-19/316)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Hidraulisko ceļu bloķētāju piegāde un uzstādīšana” (Identifikācijas Nr. AK-19/316).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 7. oktobrim plkst. 11.15 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas jurists Vadims Fjodorovs
T: 67207919, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 13. janvārī apstiprināta darījuma slēgšana PS “Fima Group” ar kopējo līgumcenu 47 183.12 EUR (bez PVN);