Mājaslapas lietojamības, dizaina un tehniskās specifikācijas izstrāde (Identifikācijas Nr. RIX 2021/176)

13/09/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

 

izsludina cenu aptauju „Mājaslapas lietojamības, dizaina un tehniskās specifikācijas izstrāde” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/176).

 

Visa informācija par iepirkumu, tostarp piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kontaktinformācija un iepirkuma dokumentācija, ir pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61939

 

 

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Corporate Consulting” par kopējo darījuma summu 23 680,00 EUR (bez PVN).