Pasažieru kāpņu piegāde (identifikācijas Nr. RIX 2021/138)

14/09/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Pasažieru kāpņu piegāde” (identifikācijas Nr. RIX 2021/138).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 23.augustam plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa

T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60119

Atklāta konkursa rezultāti: apstiprināts pretendenta SIA Kompānija “LAS-1” iesniegtais piedāvājums ar piedāvāto preces vienas vienības cenu 18 000,00 EUR (bez PVN), nosakot, ka vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar SIA Kompānija “LAS-1” uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanas dienas vai līdz brīdim, kad veikto Preču piegāžu kopējā summa sasniedz 392 700,00 EUR.