„Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu iegāde un uzstādīšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2020/2-SP)

27/04/2022

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu iegāde un uzstādīšana (Identifikācijas Nr. RIX 2020/2-SP).

Veikti grozījumi nolikumā un mainīts pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Pieteikumi dalībai sarunu procedūras kandidātu atlasē jāiesniedz līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks Edgars Lauskis
T: 68 8061 57, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40416