Par projektu

Rīgas lidosta 2022. gada 30. decembrī parakstīja dotācijas un 2023. gada 26. janvārī konsorcija līgumu projektā “Zemu emisiju gaisa kuģu tehnoloģiju un lidostas darbību integrācija un digitālā demonstrācija” (INDIGO). To īstenos desmit sadarbības organizācijas piecās valstīs, tostarp Karlosa III Madrides Universitāte Spānijā, Stratklaidas un Bristoles universitātes Lielbritānijā, Bohumas Tehniskā universitāte Vācijā, Vācijas Aviācijas un kosmosa pētniecības centrs,  Itālijas Aviācijas un kosmosa pētniecības centrs un Rīgas lidosta.

Projekts tiks īstenots no 2023. gada 1. februāra līdz 2026. gada 31. martam.

Mērķis

Projekta INDIGO mērķis ir noteikt iespējamos ieguvumus, ko gaisa kvalitātes uzlabošanai un trokšņu līmeņa samazināšanai lidostu tuvumā sniegtu jauna veida vidēja izmēra gaisa kuģu izmantošana, kas tiek darbināti ar hibrīda dalīto elektrisko piedziņu un spēj lidot īpaši klusu un ar minimālām emisijām lidostu tuvumā, bet, izmantojot parasto vai ilgtspējīgu aviācijas degvielu, - lielākā augstumā.

Finansējums

INDIGO projekta kopējais budžets ir 4 397 391 EUR. 3 111 446,25 EUR ir Eiropas Savienības programmas “Horizon Europe” līdzfinansējums, no kura Rīgas lidostas daļa projekta budžetā ir 57 962,50 EUR.

Aktivitātes

Projekts paredz septiņas darba pakotnes. Rīgas lidosta ir iesaistīta trīs pētniecības un vienā administratīvajā darba pakotnē.

Rīgas lidosta piedalās šādās pētnieciskajās darba pakotnēs:

  • lidostas vides ietekmes modelis;
  • lidostu un operacionālo scenāriju izvēle;
  • augstas precizitātes simulācijas sagatavošana lidostā.

Paveiktie darbi

Lidosta ir sagatavojusi datus par Rīgas lidostu un gaisa kuģu lidojumiem, kas nepieciešami pētījumā.

Sasniedzamais rezultāts

Paaugstināts hibrīdās dalītās elektriskās piedziņas gaisa kuģu un gaisa kuģu ar augstu spārnu garuma laukuma attiecību tehnoloģiju gatavības līmenis. Tai skaitā, novērtētas šādu gaisa kuģu iespējas mazināt trokšņa un piesārņojošo vielu ietekmi uz iedzīvotājiem lidostu tuvumā.