Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde (Identifikācijas Nr. AK-19/124)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (Identifikācijas Nr. AK-19/124).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 14. maijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 14. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana ar šādiem pretendentiem:
Iepirkuma daļā Nr.1 - SIA “Grif” ar kopējo darījuma summu līdz 30 000.00 EUR (bez PVN);
Iepirkuma daļā Nr.2 - SIA “Grif” ar kopējo darījuma summu līdz 12 750.00 EUR (bez PVN);
Iepirkuma daļā Nr.3 - SIA “Grif” ar kopējo darījuma summu līdz 12 750.00 EUR (bez PVN).