“Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegāde” (Identifikācijas Nr. AK-20/174)

02/11/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegāde” (Identifikācijas Nr. AK-20/174).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 28. septembrim plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Nolikuma grozījumi Nr. 1

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 30. oktobrī apstiprināta darījuma slēgšana ar šādiem pretendentiem:
I iepirkuma daļā  - SIA “Grif” ar kopējo darījuma summu līdz 17 000.00 EUR (bez PVN);
II iepirkuma daļā  - SIA “VS Baltic” ar kopējo darījuma summu līdz 79 940.00 EUR (bez PVN);
III iepirkuma daļā - SIA “VS Baltic” ar kopējo darījuma summu līdz 10 000.00 EUR (bez PVN).
IV iepirkuma daļā  - SIA “Chemi Pharm Latvia” ar kopējo darījuma summu līdz 20 009.00 EUR (bez PVN).