7. jūlijā - Avio pasažieru tiesību diena

11/07/2011

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un biedrību “Iecavas sieviešu klubs Liepas” šī gada 7. jūlijā realizēs Eiropas Komisijas (EK) atbalstītu vienas dienas kampaņu „Avio pasažieru tiesību diena” starptautiskajā lidostā “Rīga”. Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-NET) iniciētās kampaņas par patērētāju tiesībām ceļojot un izmantojot avio pakalpojumus, aktivitātes šīs dienas ietvaros noritēs arī citās Eiropas Savienības dalībvalstu lidostās.


Attīstoties gaisa satiksmei un palielinoties to patērētāju skaitam, kas izmanto avio pakalpojumus, aizvien nozīmīgāka loma ir būt informētam par savām avio pasažiera tiesībām, to realizēšanas iespējām un lidsabiedrību pienākumiem problēmsituāciju gadījumā. Arī ārkārtas apstākļu gadījumos (piemēram, slikti laika apstākļi, streiki, vulkāniskie pelni), kas ir ārpus aviokompānijas kontroles, jābūt skaidri saprotamam rīcības scenārijam gan no avio pārvadātāja, gan no patērētā puses. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, primārais, kas avio pārvadātājam būtu jānodrošina augstāk minētajās situācijās, ir informācija patērētājiem.


Lai vērstu sabiedrības uzmanību un izglītotu patērētājus par savām tiesībām, kampaņas ietvaros lidostas apmeklētājiem būs iespēja saņemt informāciju par avio pasažiera tiesībām pie īpaši pasākumam izveidota stenda, piedalīties ECC Latvia organizētajā konkursā. Kampaņas laikā tiks veikta neliela avio pasažieru aptauja, kā arī izplatīti informatīvie materiāli, kas kā informatīvs atbalsts var kalpot situācijās, kad aizkavējies avio reiss, atteikta iekāpšana uz lidmašīnas klāja vai gadījusies kāda ķibele ar bagāžu.


Latvijā kā atbildīgā institūcija sūdzību izskatīšanā par starpgadījumiem, kas saistīti ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos, ir PTAC. Jāatceras, ka PTAC ir tiesīgs izskatīt sūdzības par lidojumiem, kas izlido no Latvijas, kā arī lidojumiem, kas izlido no trešajām valstīm (attiecībā uz ES) uz Latviju. Informatīvo atbalstu patērētājiem sniedz ECC Latvia, kas ir PTAC struktūrvienība un darbojas ar Eiropas Komisijas atbalstu.


Šogad arī Eiropas Komisijas Transporta un mobilitātes Ģenerāldirektorāts realizē projektu “Ziniet savas pasažiera tiesības”, kura ietvaros visās ES dalībvalstīs pasažieri tiek informēti par ES likumdošanu pasažieru tiesību jomā (gaisa satiksmes un sauszemes transporta). Šī projekta nacionālais koordinators Latvijā ir biedrība “Iecavas sieviešu klubs Liepas”, ar kuru tika apvienoti spēki kopīgu aktivitāšu realizēšanai „Avio pasažieru tiesību dienas” ietvaros. Plašāku un detalizētāku informāciju par projektu atradīsiet Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/passenger-rights.