Ar Kohēzijas fonda atbalstu lidostā “Rīga” izbūvēs ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļu

12/11/2019

Ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu un pašu finansējumu lidostā “Rīga” tiks izbūvēta otra ātrā nobrauktuve.

Lidosta ir saņēmusi Mārupes novada būvvaldē saskaņotu "Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūve" būvprojektu, līdz ar to plānots izsludināt iepirkumu par "Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūve".

Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūves rezultātā gaisa kuģu pārvietošanās ceļa garums nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā tiks saīsināts, tādejādi samazināsies uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzums un laiks, līdz ar to samazinot piesārņojošo vielu emisiju apjomus (sevišķi izteikti CO2, ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas).

Jau vēstīts, ka ar KF līdzfinansējumu paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai: pārbūvēt Lidostas publiskās daļas pievedceļus un tehnisko dienesta ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais KF projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.


Starptautiskā lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2018.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7 miljonus pasažieru - gandrīz pusi no kopējā Baltijas valstu avioceļotāju skaita.