Iedzīvotājiem prezentēs lidostas “Rīga” jauno trokšņa stratēģisko karti

banner-image
07/08/2023

Lidosta “Rīga” šonedēļ Mārupes un Babītes iedzīvotājiem prezentēs jauno lidostas trokšņa stratēģisko karti – dokumentu, kurā apkopota informācija par gaisa kuģu radītā trokšņa ietekmi.


Lai gan pašas lidostas darbība nerada būtiskas tiešas trokšņa emisijas, tomēr lidostā nosēžas un paceļas aviokompāniju gaisa kuģi, kas tās rada. Tāpēc vides trokšņa emisijas veido netiešu lidostas ietekmi uz vidi, un lidosta ir atbildīga par šīs ietekmes pārvaldību. Lai novērtētu gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās trokšņa līmeni lidostas apkaimē, ietekmēto iedzīvotāju skaitu un teritorijas un iedzīvotājus, kas ir pakļauti trokšņa robežlielumu pārsniegumiem, reizi piecos gados tiek izstrādāta trokšņa stratēģiskā karte.

Jaunā lidostas trokšņa stratēģiskā karte izstrādāta, vadoties no 2022. gada datiem, un satur informāciju par gaisa kuģu trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, trokšņa robežlielumiem un citus datus.

Dokuments liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2016. gada datos balstīto trokšņa stratēģisko karti, teritorijas platība, kur diennakts trokšņa rādītājs Ldvn ir lielāks par 55 dBA, ir samazinājusies par 20% - no 26,6 km2 līdz 21,2 km2. Teritorijas platība, kur nakts trokšņa rādītājs Lnakts ir lielāks par 45 dBA, ir samazinājusies par 19% no 40,9 km2 līdz 33,3 km2. Trokšņa skarto teritoriju samazinājums ir skaidrojams ar mazāku lidojumu skaitu, klusāku gaisa kuģu izmantošanu, piemēram, Airbus A220-300, kā arī izmaiņām gaisa kuģu lidojumu procedūrās.

Tomēr, neskatoties uz trokšņa ietekmētās platības samazinājumu, ir pieaudzis gaisa kuģu trokšņa ietekmēto iedzīvotāju skaits vakarā un naktī. Iedzīvotāju skaits teritorijā, kur vakara trokšņa līmenis pārsniedz 50 dBA, ir pieaudzis par 39%, bet iedzīvotāju skaits teritorijā, kur nakts trokšņa līmenis ir lielāks par 45 dBA, ir pieaudzis par 4%. Palielinājums skaidrojams ar iedzīvotāju skaita blīvuma pieaugumu trokšņa ietekmētajā teritorijā.

Gaisa kuģu trokšņa robežlielumu pārsniegumiem pakļauto iedzīvotāju skaits vislielākais ir naktī (3427 iedzīvotāji), vakara laikā 2332 iedzīvotāji, bet nakts laikā - 300 iedzīvotāji. Visās diennakts daļās ir pieaudzis pārsniegumiem pakļauto iedzīvotāju skaits (par 23 līdz 42%). Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita pieaugumu un teritorijas atļautās izmantošanas izmaiņām.

Lai informētu sabiedrību, it īpaši vietējās kopienas iedzīvotājus, lidosta “Rīga” šonedēļ organizē trokšņa stratēģiskās kartes prezentācijas pasākumus Jaunmārupē, Švarcenieku muižā, otrdien, 8. augustā no plkst. 18:00 līdz 20:00, un Piņķos, Babītes kultūrizglītības centrā - ceturtdien, 10. augustā no plkst. 18:00 līdz 20:00. Prezentācijas laikā lidostas “Rīga” trokšņa pārvaldības speciālists atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par gaisa kuģu troksni, kā arī tiks rosināta diskusija par iespējamiem troksni mazinošiem pasākumiem.

Lidostas trokšņa stratēģisko karti ir saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.