Kohēzijas fonda projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” prezentācija

09/08/2011

Eiropas Komisija 25. jūlijā apstiprinājusi Kohēzijas fonda (KF) projektu „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība”, kura mērķis ir uzlabot kontrolējamās un atklātās teritorijas vides apstākļus, paaugstināt gaisa ceļojumu drošības standartus un palielināt starptautiskās lidostas „Rīga” kapacitāti.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzsver: „Būvniecības laikā ir plānots radīt aptuveni 150 darba vietas un papildus tiks radītas 100 darba vietas ar lidostas darbību saistītajos uzņēmumos. Projekta ieviešana ir būtiska, lai sasniegtu lidostas ilgtermiņa vīziju: kļūt par vienu no galvenajiem pasažieru aviopārvadājumu tranzīta centriem Ziemeļeiropā un līdz 2032.gadam sasniegtu apkalpoto pasažieru skaitu - 14 milj. pasažieru gadā.”


Kohēzijas fonda (KF) projektā „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” paredzēts renovēt skrejceļa segas virskārtu, nostiprināt skrejceļa lidjoslu, izbūvēt papildu manevrēšanas ceļus, rekonstruēt peronus, kā arī izveidot divus pretapledošanas apstrādes laukumus (kopējā platība 42 000 m²), rekonstruēt lietusūdens un apakšzemes meliorācijas sistēmu un veikt citus infrastruktūras uzlabošanas darbus.

Projektēšanas darbus plānots pabeigt līdz šāgada decembrim, savukārt būvdarbus plānots sākt 2012. gada martā. Projekts tiks realizēts līdz 2013. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 66 945 228 LVL, no kā 61 % veido Kohēzijas fonda līdzfinansējums 41 114 034 LVL apmērā, savukārt lidosta „Rīga” nodrošina 39 % jeb 25 831 194 LVL.

EK apstiprinātais projekts ir daļa no Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” atbalsta.

 


Prezentācija un fotogrāfijas lejupielādēšanai pieejamas šeit:
http://www.riga-airport.com/uploads_old/files/Zinas/KF_preses_konference_2011.zip