Labklājības ministrija apliecina, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ir ģimenei draudzīgs komersants

08/09/2011

2011. gada 8. septembrī svinīgā ceremonijā Labklājības ministrija divpadsmit uzņēmumiem, tostarp starptautiskajai lidostai „Rīga”, pasniedza apliecības par ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšanu.

Divpadsmit uzņēmumi, kuri saņēma apliecību, tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Ģimenei draudzīga komersanta statusu Labklājības ministrija piešķīra uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.


Galvenie kritēriji statusa piešķiršanai:

  • telpu un aprīkojuma atbilstība bērnu vajadzībām, tai skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenes ar maziem bērniem;
  • nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā;
  • uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana;
  • atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem;
  • iesaistīšanās labdarības pasākumos;
  • komersanta politikas orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u.c.