Lidosta Rīga 90 procentus peļņas iemaksās valsts budžetā

30/07/2015

Trešdien, 4.jūnijā, akcionāru sapulcē tika uzklausīts Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ziņojums par  2013. gada pārskata rezultātiem, kā arī lemts par veicamajām iemaksām valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu.

Akcionāru sapulce apstiprināja lidostas 2013.gada pārskatu. Vienlaikus pieņemts lēmums veikt iemaksas valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, atbilstoši valdības 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu”. Noteikumi paredz, ka valsts kapitālsabiedrība veic atskaitījumu 90% apmērā no gūtās peļņas. Lidostas pērn gūtā peļņa sastāda 422 642 lati, tādējādi valsts budžetā kā dividenžu maksājums tiks ieskaitīti 541 229 euro .

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti liecina, ka izvēlētā darbības stratēģija pērn ir ļāvusi efektīvi izmantot tirgus situāciju un resursus, nodrošinot pozitīvus saimnieciskās darbības rezultātus. 2013.gadā lidosta apkalpoja 67.4 tūkstošus gaisa kuģu, 4.8 miljonus pasažieru un 53.5 tūkstošus tonnas kravu. Vienlaikus sekmīgi tiek turpināts īstenot infrastruktūras attīstības projekts, kura mērķis ir uzlabot kontrolējamās un atklātās teritorijas vides apstākļus, paaugstināt gaisa ceļojumu drošības standartus un palielināt lidostas „Rīga” kapacitāti. Projekta kopējās izmaksas ir 115 270 895 EUR/ 81 012 846 LVL. Projektu līdzfinansē Kohēzijas fonds 58 500 000 EUR/ 41 114 034 LVL apmērā un valsts budžets 11 747 012 EUR/  8 255 847 LVL apmērā. Pārējās projekta izmaksas finansē VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"".