Lidosta „Rīga” ieguldījusi nozīmīgas investīcijas infrastruktūras attīstībā

17/04/2015

Starptautiskajā lidostā “Rīga” ES Kohēzijas fonda projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros pēdējos divos gados paveikti nozīmīgi infrastruktūras rekonstrukcijas darbi. Tā rezultātā paaugstināta lidojumu drošība, uzlaboti vides apstākļi un palielināta lidlauka kapacitāte.

“Esam ieguldījuši nozīmīgas investīcijas lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijā, ko ikdienā pasažieri var nepamanīt, tomēr tas ir ļoti nozīmīgi lidojumu drošībai. Piemēram, viens no projekta ieguvumiem ir lidojumu drošības paaugstināšana nelabvēlīgos laika apstākļos, kas nozīmē, ka miglas ietekmē reisi nebūs jānovirza uz citām lidostām,” uzsver starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš, “Vienlaikus turpinām termināļa modernizācijas pasākumus, ko pasažieri jau izjutīs šajā gadā.”

“Eiropas Savienības fonda projekts „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ir ne tikai viens no lielākajiem transporta nozarē, kas tiek īstenots ar Kohēzijas fonda atbalstu ES fondu 2007 .- 2013. gada plānošanas periodā, bet arī vērienīgākais projekts lidostas darbības vēsturē. Projekts ir nozīmīgs Latvijas ekonomikai, jo gaisa transportam ir liela ietekme uz valsts ekonomikas attīstību un valsts iekšzemes kopproduktu pieaugumu, kas būtiski ietekmē citu nozaru attīstību,” norāda Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.

Lielāko būvdarbu apjomu projektā realizēja pilnsabiedrība “FCC”, “Hochtief” un “A.C.B.”.

“Jāatzīst, ka būvnieku komandai šajā projektā bija nepieciešama maksimāla koncentrēšanās un visu prasmju apvienošana. Esam lepni, ka varējām piedalīties valstiski nozīmīga projekta realizācijā, kas ir pēdējo gadu sarežģītākais un vērienīgākais infrastruktūras izbūves projekts Latvijā,” stāsta ilggadējais būvniecības eksperts, pilnsabiedrības “FCC”, “Hochtief” un “A.C.B.” pārstāvis Dzintars Pomers.

2013. un 2014. gadā projekta ietvaros paveikti nozīmīgi darbi – skrejceļa segas virskārtas renovācija, skrejceļa lidjoslas pastiprināšana, papildus manevrēšanas ceļu E un D izbūve, II kategorijas gaismu sistēmas izbūve, peronu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcija, divu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūve, lietus notekūdeņu atvades sistēmas un lidlauka drenāžas izbūve, transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūve, atkritumu savākšanas angāra izbūve, manevrēšanas ceļu C un G vienkāršotā renovācija, ugunsdzēsēju depo izbūve.

Atgādinām, ka Kohēzijas fonda projekts ir vērienīgākais projekts kopš 1974. gada, kad esošā lidosta “Rīga” tika nodota ekspluatācijā. Būtiski, ka būvdarbi tika veikti strādājošā lidlaukā un norisinājās visu diennakti.

Minētie objektu būvdarbi tika uzsākti 2013. gada 2. maijā un tos veica PS “FCC, Hochtief un ACB”, SIA „Binders”, un SIA „Merks”.

Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Provia” un SIA "P.M.G.".

Tehniskos projektus izstrādāja PS „NAMS/COWI Latvia/ Aviaplan”, AAC Aviation&Airport Consult GmbH, SIA “Provia”, SIA Inženieru birojs “Būve un Forma”.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2015.GADĀ:
- Perons Nr.1
Perona Nr.1 betona sega ekspluatācijas gaitā daļēji ir saplaisājusi, virskārta daudzās vietās izdrupusi, monolītajām betona plāksnēm ir bojātas šuves. Paredzēts pilnībā rekonstruēt perona segumu, saglabājot esošo gaisa kuģu stāvvietu skaitu.

-  Speciālā tehnika un iekārtas
Plānots iegādāties aviācijas glābšanas un ugunsdzēšanas specializēto automašīnu un iekārtas drošības pasākumiem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 94 266 717,13 EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 58 500 000,00 EUR, valsts budžeta finansējums 11 747 011,97 EUR un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums 24 019 705,16 EUR.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ