Lidosta „Rīga” iniciē Latvijas Aviācijas Asociācijas dibināšanu

banner-image
15/12/2016

“Aviācijas nozares sadarbības platformas izveidošana bija viens no lidostas mērķiem, pie kā aktīvi sākām strādāt pagājušajā gadā. Uzskatu, ka vienota nozares organizācija sniegs ieguldījumu Latvijas aviācijas konkurētspējas stiprināšanā,” uzsver starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš.

Aviācijas nozares asociācijas dibināšanas sapulcē piedalījās vairāk kā 30 uzņēmumi, kuri pārstāv Latvijas aviācijas nozari visdažādākajos ar to saistītajos pakalpojumu segmentos. 

Asociācijas galvenie darbības mērķi ir Latvijas aviācijas nozares vērtību stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū, aviācijas nozares cilvēkresursu attīstība, kā arī nozares uzņēmumu iesaiste nacionālās aviācijas politikas plānošanas procesos.

Plānots, ka asociācijas darbs tiks organizēts vairākos aviācijas klasteru virzienos:
• pasažieru pārvadājumi un tūrisms; 
• aviācijas kravu pakalpojumi un infrastruktūra;
• gaisa kuģu apkopes un biznesa aviācija;
• aviācijas pētniecība un izglītība;
• aviācijas pakalpojumi, sistēmu un iekārtu ražošana;
• reģionālā aviācija un lidlauki.
Latvijas Aviācijas Asociācija aicina aviācijas nozares uzņēmējus un ekspertus uz praktisku un saimnieciski izdevīgu sadarbību, vienojoties par iniciatīvām un konkrētām darbībām, kuras vērstas uz tās biedru konkurētspējas stiprināšanu un sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu visā Latvijas aviācijas vērtību ķēdē. Trešdien notikušajā dibināšanas sapulcē ir apstiprināta arī Asociācijas darbības stratēģija 2016.-2020.gadam.

Atgādinām, ka aviācijas nozarei ir būtiska ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību. Saskaņā ar Starptautiskās lidostu padomes (Airport Council International) pētījuma datiem, aviācijas nozare Latvijā nodrošina 31 500 darba vietas un tās īpatsvars Latvijas IKP ir 3,3%. Tāpat aviācija ir galvenais tūrisma veicināšanas faktors, ņemot vērā, ka 50,3%  ārvalstu tūristu ierodas Latvijā, izmantojot aviosatiksmi.