Lidosta „Rīga” noslēdz līgumu par būvdarbu veikšanu infrastruktūras attīstībai

01/11/2012

Šodien, 1. novembrī VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” noslēdza līgumu ar slēgta konkursa uzvarētāju – pilnsabiedrību „FCC, Hochtief un ACB” – par būvdarbu veikšanu projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Līgums paredz, ka pilnsabiedrība „FCC, Hochtief un ACB” veiks visus būvdarbus Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot kontrolējamās un atklātās teritorijas vides apstākļus, paaugstināt gaisa ceļojumu drošības standartus un palielināt lidostas „Rīga” kapacitāti.

Satiksmes ministrija uzsver, ka lidostas un būvnieku parakstītais līgums skaidri iezīmē darbu uzsākšanu, realizējot vērienīgu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu starptautiskajā lidostā „Rīga”. Noteiktie darbu izpildes termiņi ir saspringti, tie prasīs lielu precizitāti un atbildību no būvdarbu veicējiem, tā arī no lidostas puses, lai realizējot šo lidostas infrastruktūras uzlabošanas projektu, ieguvēji būtu gan pasažieri, gan aviokompānijas.
Būvdarbi tiks sākti 2013.gada 1.maijā un tos paredzēts veikt 16 mēnešos.
Līguma summa ir EUR 79 487 895,39 (bez PVN) (LVL 55 864 410,83 bez PVN).

Jāpiebilst, ka noslēdzot līgumu par būvdarbu veikšanu, tika noslēgts līgums arī par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Būvuzraudzību veiks SIA „ProVia”, savukārt autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā nodrošinās pilnsabiedrība „NAMS/COWI Latvia/Aviaplan”, kas veica būvprojekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” izstrādi.

Atgādinām, ka lidostas „Rīga” 2012.gada 20.augusta valdes sēdē tika apstiprināti slēgta konkursa „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība: būvdarbu veikšana” rezultāti. Pēc to apstiprināšanas Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) tika saņemta sūdzība no cita pretendenta, ko izvērtējot IUB 19.oktobrī pieņēma lēmumu atļaut lidostai „Rīga” slēgt līgumu ar noteikto uzvarētāju – „FCC, Hochtief un ACB”.

Projekts „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” tiek realizēts ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 66 945 228, no kurām 61 procentu veido Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 41 114 034 apmērā, savukārt 39 procentus nodrošina lidosta „Rīga” LVL 25 831 194 apmērā.