Lidosta “Rīga” pievienojas IATA dzimumu līdztiesības iniciatīvai

banner-image
08/11/2022

Lidosta “Rīga” šodien pievienojusies Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) dzimumu līdztiesības iniciatīvai “25by2025”, kas paredz līdz 2025. gadam palielināt sieviešu pārstāvniecību augstākā līmeņa amatos aviācijas nozarē par 25 %. Apņemšanos lidostas vārdā šodien IATA konferencē “Wings of Change” Stambulā parakstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.


“Parakstot IATA dzimumu līdztiesības apņemšanos, mēs vēlreiz apliecinām, ka atvērtība dažādībai, dažādiem uzskatiem, cieņpilnai un profesionālai sadarbībai ir viena no lidostas “Rīga” pamatvērtībām. Esam kopā ar starptautisko aviācijas sabiedrību, lai veicinātu dzimumu līdztiesību nozarē, jo uzskatām, ka labs darba devējs ir tas, kurš darbiniekos saskata un novērtē cilvēku un profesionāli, nevis viņa dzimumu vai vecumu,’’ skaidro Laila Odiņa.

Aviācijas nozarē vēsturiski, ņemot vērā augsto tehnisko profesiju skaitu un tādu profesiju skaitu, kur ir prasības pēc augstas fiziskās izturības, veidojies lielāks vīriešu īpatsvars. Tomēr trešā daļa visu lidostas “Rīga” nodarbināto ir sievietes, savukārt valdes, direktoru, direktoru vietnieku amatos uzņēmumā pašlaik strādā 38 % sieviešu.

IATA brīvprātīgā dzimumu līdztiesības iniciatīva “25by2025” tika ieviesta, lai vairotu izpratni par nepieciešamību uzlabot sieviešu pārstāvniecību aviācijas nozarē un radītu iespējas ikviena talanta attīstībai neatkarīgi no dzimuma.