Lidosta “Rīga” pievienojas Tulūzas deklarācijai par aviācijas dekarbonizāciju

04/02/2022

Rekordskaits Eiropas lidostu atbalsta Tulūzas deklarāciju, stiprinot nozares apņemšanos panākt nulles oglekļa emisiju līmeni

 


 

Brisele, 2022. gada 4. februāris. Šodien, 4.februārī Francijas prezidentūras ES Padomes ietvaros notikušajā aviācijas samitā tika parakstīta Tulūzas deklarācija, kas iezīmē jaunu nodaļu Eiropas ceļā uz aviācijas nozares mērķi līdz 2050. gadam panākt nulles oglekļa emisiju līmeni. Lidostas no visām kontinenta valstīm ir kļuvušas par vienu no spēcīgākajām balsīm tālākai šīs iniciatīvas virzībai.

 


Starptautiskās Lidostu padomes (ACI Europe) parakstu uz Tulūzas deklarācijas gan savā, gan aviācijas nozares ceļa kartes Destination 2050 partnera statusā papildina vairāk nekā 200 Eiropas lidostu*, tostarp lidostas “Rīga”, atsevišķi izteiktā apņemšanās, pievienojot savus apliecinājumus šodien pasludinātajam dokumentam.

Tulūzas deklarācija ir pirmā reize, kad Eiropas valstu valdības, Eiropas Komisija, nozare, arodbiedrības un citas nozīmīgākās ieinteresētās puses oficiāli vienojas par aviācijas nozares dekarbonizāciju. Tas ir nozīmīgs brīdis, kas bruģē ceļu uz nākamajiem konkrēti veicamajiem pasākumiem gan ES Aviācijas dekarbonizācijas pakta izstrādē, gan globālā mērogā, ņemot vērā ANO Starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) ieceri šogad noteikt globālu starptautiskās aviācijas mērķi.

Lidostas jau sen ir bijušas galvenās iniciatores ar aviācijas dekarbonizāciju saistītā izaicinājuma vadīšanai. Šobrīd Lidostu oglekļa akreditācijas programmā ir sertificētas gandrīz 200 lidostas Eiropā un gandrīz 400 visā pasaulē, un aviācijas nozares darbs ceļā uz mērķi līdz 2050. gadam sasniegt nulles oglekļa emisiju līmeni attiecībā uz nozares kontrolē esošiem avotiem turpina uzrādīt reālu progresu.

Eiropas lidostas kopīgi vienojās par šo mērķi 2019. gadā, un kopš tā laika tās ir atkārtoti apstiprinājušas apņēmību to sasniegt, virknei lidostu publicējot ceļa kartes, saskaņā ar kurām tās nulles emisiju līmeni plāno sasniegt līdz 2030. gadam, savukārt daži celmlauži jau to ir sasnieguši. Lidostas arī aktīvi iesaista procesā savus biznesa partnerus un ieinteresētās puses, lai veicinātu plašākas gaisa transporta sistēmas dekarbonizāciju.

Olivers Jankovecs (Olivier Jankovec), ACI Europe ģenerāldirektors: “Katra lidosta, kas paraksta šo deklarāciju, veic reālas izmaiņas mūsu kā nozares, ekonomikas un sabiedrības nākotnē. Tās turpina demonstrēt savas ambīcijas, vīziju un izcilību attiecībā uz ilgtspējīgu darbību. Un es apbrīnoju un slavēju katru no tām.”

Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa: “Pievienojoties Tulūzas deklarācijai, lidosta “Rīga” vēlreiz apliecina savu gatavību kopsolī ar pārējo nozari strādāt globālo klimata mērķu sasniegšanai. Mums ir mērķi, kurus vēlamies sasniegt savā, savas valsts un sabiedrības izaugsmē un mēs uzskatām, ka ikvienam mērķim ir jābūt  ar vērtību.  Mūsu Ilgtspējas stratēģija līdz 2030.gadam paredz gandrīz 200 aktivitātes dažādās ilgtspējas jomās, tostarp ar mērķi mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, veicināt efektīvu resursu izmantošanu un aprites ekonomiku, saglabāt bioloģisko daudzveidību un citas.”

Lidosta “Rīga” jau iepriekš ir pievienojusies ACI Europe iniciatīvai Net Zero 2050, tā apliecinot savu apņemšanos līdz 2050. gadam panākt pilnīgu CO2 emisiju samazinājumu  lidostas tiešajā kontrolē esošajos emisiju avotos. Pievienojoties iniciatīvai, lidosta “Rīga” ir apņēmusies līdz 2050. gadam panākt, ka uzņēmums savā pamatdarbībā nerada CO2 emisijas vai emisijas, kuras nav iespējams novērst vai kompensēt ar līdzvērtīga apjoma siltumnīcas efekta gāzu atbilstošu noglabāšanu. Tuvākajos gados lidosta “Rīga” arī plāno sertificēties ACA programmas 3. līmenim, kas paredz samazināt tās emisijas, kas nav tiešā lidostas kontrolē, bet kuras rada lidostā strādājošie uzņēmumi un organizācijas.

* Pilns ACI EUROPE dalībnieku - Tulūzas deklarācijas parakstītāju saraksts ir pieejams šeit.


 

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Kā Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (European Union Aviation Safety Agency, EASA) COVID-19 ierobežošanas hartas dalīborganizācija lidosta “Rīga” strādā pēc augstākajiem aviācijas nozares epidemioloģiskās drošības standartiem. “Skytrax” lidostai “Rīga” ir piešķīrusi četru zvaigžņu vērtējumu par ieviestajiem Covid-19 drošības pasākumiem.