Lidosta „Rīga” plāno rekonstruēt skrejceļu un tā infrastruktūru

10/03/2011

Lai veiktu skrejceļa un tā infrastruktūras rekonstrukcijas darbus, starptautiskā lidosta „Rīga” noslēgusi projektēšanas darbu līgumu par tehniskā projekta izstrādi. Lidosta plāno veikt skrejceļa seguma atjaunošanu un lidjoslas nostiprināšanu, skrejceļa gaismu sistēmas uzlabošanu atbilstoši starptautisko normatīvu prasībām, papildus manevrēšanas ceļu izbūvi un perona rekonstrukciju.

Tāpat arī plānots izbūvēt pret-apledošanas apstrādes platformas, rekonstruēt lietus ūdens un apakšzemes meliorācijas sistēmu, izbūvēt apkalpojošā transporta mazgāšanas angāru un atkritumu savākšanas angāru.

„Šis projekts ir ļoti nozīmīgs lidostai vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 2013.gadā nepieciešams sertificēt skrejceļu. Otrkārt, mums pēc iespējas ir jāpalielina skrejceļa kapacitāte, ko iespējams izdarīt, izbūvējot nobrauktuves,” uzsver starptautiskās lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājs Arnis Luhse.

„Domājot par vidi, nozīmīgs ieguvums būs atkritumu savākšanas angāra un pret-apledošanas apstrādes platformu izbūve,” piebilst A.Luhse.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) finansētajam projektam „„Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” tehniskā projekta izstrādi veiks pilnsabiedrība „NAMS/COWI Latvia/Aviaplan”.

Plānots, ka projektēšanas darbi tiks veikti līdz šī gada novembra beigām. Savukārt 2012. – 2013.gadā atbilstoši izstrādātajam projektam notiks celtniecības un rekonstrukcijas darbi.
Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir 66 945 228 lati, ko kurām 41 114 034 lati ir Eiropas Savienības KF līdzfinansējums.