Ministru kabinets pastiprina Covid-19 izplatības kontroli ieceļotāju vidū

15/07/2020

 

Trešdien, 15. jūlijā, Ministru kabinets pieņēma vairākus lēmumus, lai efektīvāk apkopotu informāciju gan par Latvijā ieceļojušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstniekiem, tādējādi uzlabojot iespēju policijai pārbaudīt pašizolācijas ievērošanu un Slimību profilakses un kontroles centram izsekot Covid-19 infekcijas izplatībai. Tāpat ir samazināta nepieciešamība trešo valstu valstspiederīgajiem ierasties Latvijā vīzu un uzturēšanās atļauju kārtošanai.

 


Ministru prezidents Krišjānis Kariņš norāda, ka “lai arī pasaulē saslimstība ar Covid-19 turpina pieaugt, Latvijā esam spējuši ierobežot tās izplatību un strādājam, lai to noturētu zemā līmenī. Ar šodienas valdības lēmumu ir izveidota sistēma, kas ļaus dienestiem pārliecināties, ka iebraucēji, kam jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības, tās arī pilda. Paldies visiem dienestiem, kuri, kopīgi strādājot, radīja šo risinājumu, lai arī turpmāk pasargātu sabiedrību un ekonomiku no Covid-19 plašākas izplatības riska ”

Trešdien, 15. jūlijā, Ministru kabineta ārkārtas sēdē apstiprinātie grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” samazina nepieciešamību trešo valstu pilsoņiem ierasties Latvijā uzturēšanās atļaujas saņemšanas vai pagarināšanas nolūkā. Grozījumi stāsies spēkā, kad tos steidzamības kārtībā būs izskatījusi Saeima. Bet jau no 16. jūlija spēkā stāsies izmaiņas MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, nosaka kārtību ieceļotāju anketēšanai un ierobežo vīzu izsniegšanu ieceļošanai Latvijā no valstīm ar plašu infekcijas izplatību.

Ar grozījumiem MK noteikumos no 16. jūlija visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā būs jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta anketa, norādot pēdējo 14 dienu laikā apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt divu nedēļu pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Informācija par pasažieriem, kuri ir bijuši Covid-19 plaši skartās valstīs, tiks nodota Valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem – Slimību profilakses un kontroles centram, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi apzinātu iespējamās kontaktpersonas. No pasažieriem iegūtie dati tiks glabāti 14 dienas epidemioloģiskās izmeklēšanas vajadzībām un pēc tam tiks dzēsti.

Sākotnēji anketas būs papīra formā līdz tiks izveidota elektroniska ieceļotāju reģistrācijas sistēma. Ministru kabinets ir uzdevis tās izstrādi koordinēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Sistēmas izveidošana varētu prasīt divas līdz trīs nedēļas.

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas ievešanu no trešajām valstīm, Valdības apstiprinātie grozījumi MK noteikumos paredz, ka no 16.jūlija netiks pieņemti un izskatīti ilgtermiņa D kategorijas vīzu pieteikumi no iedzīvotājiem valstīs, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju ir 16 vai vairāk. Līdz 16. jūlijam saņemtie vīzu pieteikumi tiks izskatīti ierastajā kārtībā.

Ministru kabineta 15. jūlija ārkārtas sēdē pieņemtie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā paredz līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināt lēmumus par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, mainot līdzšinējo kārtību, ka uzturēšanās atļauja jāsaņem trīs mēnešu laikā. Savukārt lēmuma pieņemšanai par uzturēšanās atļaujas pagarinājumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, vērtējot, vai persona nepieciešamo laiku ir uzturējusies Latvijā, laika posmā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim prombūtni uzskatīs par attaisnotu. Līdz ar to trešo valstu pilsoņiem nav jāieceļo Latvijā, lai izpildītu termiņuzturēšanās atļaujas saglabāšanai noteikto prasību uzturēties Latvijā.

Gan termiņuzturēšanās atļaujas, gan vīzas būs iespējams saņemt Latvijas vēstniecībās un citās pārstāvniecībās ārvalstīs, neierodoties Latvijā. Jāņem vērā, ka tās tiks izsniegtas tikai tad, kad saņemšanas valstī infekcijas izplatība būs samazinājusies zem 16 jauniem gadījumiem uz 100000 tūkstošiem cilvēku. Pašizolācijas, epidemioloģiskas drošības pasākumu un citu Latvijas likumu neievērošanas gadījumā termiņuzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas var tikt anulētas.

Nelieli grozījumi epidemioloģiskās drošības pasākumos attiecas uz peldbaseinu lietošanu. No 15.jūlija peldēšanas treniņos un sacensībās vairs nebūs jāievēro prasība nodrošināt vismaz 8 kvadrātmetrus ūdens virsmas platības uz katru dalībnieku un turpmāk jāievēro tādas pašas prasības kā citām sporta aktivitātēm – vienā sertificēta trenera vadītā grupā drīkst būt līdz 30 cilvēkiem un jānodrošina vismaz 4 kvadrātmetri telpas platības uz vienu cilvēku. Tomēr 8 kvadrātmetru norma saglabājas spēkā individuālam baseina apmeklējumam.

Ņemot vērā, ka nozīmīga daļa Covid-19 inficēšanās gadījumu ir saistīti ar ārvalstu braucieniem, nepieciešams kritiski izvērtēt nepieciešamību izbraukt no Latvijas. Savukārt pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 gadījumu skaits ir 16 vai vairāk, ikvienam stingri jāievēro pašizolācija.

Atgādinām, ka valdības lēmumi, spēkā esošie ierobežojumi un cita informācija, kas saistīta ar Covid-19 izplatību Latvijā, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes vienuviet pieejami tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv, kā arī zvanot uz vienoto tālruņa numuru 8345.

Plašāka informācija:

Reinis Grāvītis
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālrunis: 67082919
E-pasts: [email protected]