No 11. līdz 25. februārim Latvijā varēs ieceļot tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ

05/02/2021

 

Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, 5. februārī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  Tie paredz, ka no 2021. gada 11. februāra līdz 25. februārim Latvijā varēs ieceļot tikai  būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ.

 


Sākot ar 11. februāri, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

  • darbs,
  • mācības, studijas,
  • ģimenes apvienošana,
  • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
  • tranzīts,
  • nepilngadīgo pavadīšana,
  • atgriezšanās pastāvīgajā dzīves vietā,
  • bēres.

Kāds no šiem iemesliem būs jānorāda tīmekļvietnē  covidpass.lv. Starptautiskajam pasažieru pārvadātājam  būs jāpārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu.

Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina vietnē covidpass.lv norādīto ieceļošanas mērķi būs jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.

Ar privāto transportlīdzekli Latvijā varēs iebraukt Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, kā arī Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļauju Latvijā.

No 11. februāra līdz 25. februārim netiks veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi no/uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli – valstīm, kurās konstatēta jaunās SARS-CoV-2 mutācijas izplatība un tādēļ strauji palielinājusies saslimstība ar Covid-19.

Vienlaikus tiek saglabāta iespēja veikt atsevišķus pasažieru pārvadājumu reisus. Piemēram, reisi darbinieku nogādāšanai varēs tikt veikti ar satiksmes ministra atļauju.

Repatriācijas reisi no minētajām valstīm netiek plānoti.

Ieceļojot Latvijā minēto būtisko un neatliekamo iemeslu dēļ, joprojām spēkā būs jau noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, proti, ieceļotājiem joprojām būs nepieciešams veikt Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā un ievērot pašizolāciju pēc ierašanās Latvijā.

Tāpat no 11. līdz 25.februārim Latvijā nevarēs ieceļot trešo valstu valstspiederīgie ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuru ieceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.-37.15.apakšpunktā minētājiem ieceļošanas mērķiem.

No 25. janvāra, ieceļojot Latvijā, jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa, (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma), negatīvs rezultāts. Savukārt Covid-19 pārslimojušajiem jāuzrāda ārsta izziņa [1].

Ja pasažieris nav spējīgs uzrādīt testa rezultātu - izdrukātu vai elektroniski viedierīcē -, vai ārsta izziņu, tam tiek atteikta iekāpšana transportlīdzeklī. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā.

Šī norma attiecas arī uz tiem, kas ierodas Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts jānorāda covidpass.lv anketā, ko pārbauda Valsts robežsardze un policijas pārstāvji. 

Šķērsojot Latvijas robežu, ikdienā pildot darba pienākumus vai dodoties uz un no darba vietas, komercpārvadājumu uzņēmumu darbiniekiem Covid-19 testu nav jāveic.

Negatīva Covid-19 testa prasība neattiecas arī uz bērniem, kuri nav sasnieguši 11 gadu vecumu. Par citiem izņēmumiem lūdzam skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35.4 punktu.

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

 

Plašāka informācija:
 

Ārlietu ministrijas

Komunikācijas grupa

Tālrunis: (371) 67016 272;
E-pasts: [email protected]