Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekli ieceļ Elīnu Salavu

07/07/2021

 

Šodien, 7. jūlijā, Satiksmes ministrija (SM), kā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kapitāla daļu turētājs, lidostas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem apstiprināja Elīnu Salavu. Nominācijas komisija, ko vadīja Pārresoru koordinācijas centrs, izvirzīja viņas kandidatūru kā labāko starp 28 pretendentiem, vērtējot pretendentus konkursa četrās kārtās.

 


Elīna Salava ir ieguvusi bakalaura grādu biznesa vadībā Latvijas universitātē. Viņai ir ilggadīga augstākā līmeņa vadītājas darba pieredze. Elīnas Salavas līdzšinējā darba pieredze: padomes un valdes padomniece finanšu jautājumos Attīstības finanšu institūcija ALTUM, biotehnoloģijas jaunuzņēmuma RECOLO dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, padomes locekle un padomes priekšsēdētāja vietniece AS “Sakret Holdings”, padomes locekle AS “Sportland International Group”, finanšu direktore SIA “Rīgas ūdens”, finanšu vadītāja un valdes locekle “Linstow Koncerns” Baltijā.

Konkurss uz neatkarīgā padomes locekļa amatu saskaņā ar nolikumu tika organizēts četrās kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā nominācijas komisija veica kandidātu sākotnējo izvērtējumu, (izglītība un darba pieredze, valodu zināšanas), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja 10 pretendentus ar vislielāko punktu skaitu. Konkursa otrajā kārtā tika veikta pretendentu iesniegtās informācijas padziļināta analīze, pamatojoties uz intervijām ar kandidātiem, lai pārliecinātos par kandidātu valodu prasmi, darba pieredzi un profesionālajām zināšanām, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”. Pieciem kandidātiem, kuri tika izvirzīti konkursa trešajai kārtai, bija jāiesniedz stratēģiskais redzējums risku vadībā, iekšējās kontroles sistēmas jomā vai stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Trešā konkursa kārta notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju, kuras laikā tika vērtēts katra kandidāta zināšanas un atbilstība padomes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam. Pēc vidējā punktu kopskaita 1., 2. un 3.kārtā kopā uz konkursa ceturto kārtu tika izvirzīti 3 kandidāti ar visaugstāko vērtējumu. Konkursa ceturtajā kārtā notika kandidātu padziļināta vadības kompetenču novērtēšana, kuru nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

 

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

E-pasts: [email protected]

www.sam.gov.lv