Reģionālo lidostu pievienošanai Rīgas lidostai ir vairāki ieguvumi

14/04/2009

Pēc satiksmes ministra Aināra Šlesera iniciatīvas izveidotā darba grupa, kuras mērķis bija izvērtēt iespējamo reģionālo lidostu un VAS ''Latvijas Gaisa satiksmes'' apvienošanu ar Starptautisko lidostu ''Rīga'', beigusi darbu un iesniegusi ziņojumu ministram. Tajā minēti vairāki ieguvumi no uzņēmumu apvienošanas.

Darba grupa secinājusi, ka apvienošana dos šādus ieguvumus: 

  1. ļaus izveidot vienotu aeronavigācijas un lidostas pakalpojumu cenu politiku visām Latvijas lidostām. Tādējādi tiks veicināta reģionālo lidostu tīkla attīstība un īstenoti Latvijas aviācijas nozares attīstības plāni, pamatojoties uz vienādiem nosacījumiem;
  2. tiks panākta koordinēta nozares attīstības un investīciju plānošana;
  3. tiks nodrošināta vienota gaisa satiksmes plūsmas plānošana un organizēšana, tādējādi efektīvāk izmantojot reģionālo lidostu resursus, kā arī veicinot efektīvu reģionālo lidostu infrastruktūras attīstību atbilstoši gaisa satiksmes kustības prognozēm;
  4. radīs iespēju centralizēt un optimizēt administratīvās funkcijas, administratīvo funkciju štata vietu kopējo skaitu samazinot par 20%, kā arī ļautu izlīdzināt atalgojumu starp līdzīgu funkciju darbiniekiem;
  5. zemākas kredītresursu izmaksas, proti, apvienotā uzņēmuma kreditēšana kredītiestādēm būs saistīta ar mazāku risku un tādējādi kopējās kredītresursu (procentu) izmaksas apvienotajam uzņēmuma būs zemākas nekā piesaistot aizņēmumus katram uzņēmuma atsevišķi.

Tā kā līdz šim Ventspils lidosta bija viena no pašvaldības struktūrvienībām, tā tiek pārveidota par Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrību. Pašvaldībām piederošās kapitāla daļas reģionālajās lidostās tiks nodotas bez atlīdzības valsts īpašumā. Arī to manta uz likuma pamata pāries Rīgas lidostai, reģionālo lidostu darbinieki kļūs par Rīgas lidostas darbiniekiem, savukārt triju lidostu valžu un padomju locekļi savu amatu nesaglabās. Tas pats attiecas arī uz LGS – gan par mantu, gan darbiniekiem, gan valdes un padomes locekļiem. Pēc uzņēmumu apvienošanas reģionālo lidostu un LGS funkcijas veiks attiecīgas Rīgas lidostas struktūrvienības. 

Tāpat secināts, ka Liepājas, Ventspils un Daugavpils lidostu un VAS ''Latvijas Gaisa satiksmes'' (LGS) apvienošanai ar Rīgas lidostu nav juridisku šķēršļu.

Darba grupa ziņojumā paredzējusi, ka uzņēmumu apvienošana varētu notikt 3 – 4 mēnešu laikā. 

Lai īstenotu uzņēmumu apvienošanu, nepieciešams vērsties Konkurences padomē, jāinformē Eiropas Komisija par Rīgas lidostas un LGS apvienošanas procesu, jāizdara grozījumi normatīvajos aktos, kuros minēta atsauce uz LGS, un jāveic citi darbi.