Starptautiskā lidosta „Rīga” īstenos nozīmīgus lidlauka modernizācijas un rekonstrukcijas projektus

19/02/2010

 VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu četru gadu laikā īstenos nozīmīgus lidlauka infrastruktūras modernizācijas un rekonstrukcijas projektus 95 miljonu eiro apmērā.

Starptautiskās lidostas „Rīga” lidlauka infrastruktūras projektu īstenošanai tiks piesaistīts 58 miljoni eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums un 36 miljoni eiro starptautiskās lidostas „Rīga” līdzfinansējums. Lidlauka infrastruktūras attīstības ietvaros tiks īstenotas deviņas projektu sadaļas:

  1. skrejceļa seguma atjaunošana,
  2. skrejceļa lidjoslas nostiprināšana,
  3. jaunu manevrēšanas ceļu izbūve,
  4. lidlauka apgaismojuma sistēmas modernizācija atbilstoši ICAO (Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas) II kategorijas prasībām,
  5. gaisa kuģu peronu rekonstrukcija un paplašināšana un jaunu lidmašīnu stāvvietu izveide,
  6. gaisa kuģu pretapledošanas apstrādes platformu izbūve abos skrejceļa galos,
  7. lietus ūdens un apakšzemes meliorācijas sistēmu rekonstrukcija,
  8. lidlauku apkalpojošā transporta mazgāšanas angāra izbūve,
  9. jaunas atkritumu savākšanas teritorijas izbūve.

Infrastruktūras projektu īstenošana ļaus palielināt lidlauka kapacitāti maksimuma stundās no esošajiem 30 lidojumiem līdz vismaz 35 lidojumiem, samazināt lidsabiedrību izmaksas un laiku, kas nepieciešams gaisa kuģu manevrēšanai, veicot pacelšanos vai nosēšanos. Skrejceļa gaismas sistēmu modernizācija ļaus nodrošināt lidmašīnu pacelšanos un nosēšanos ierobežotas redzamības – stipra sniegputeņa vai biezas miglas apstākļos.
Infrastruktūras projektu īstenošana dos būtisku ieguldījumu arī vides apstākļu uzlabošanai un vides aizsardzības jomai.
Saskaņā ar darbu grafiku, šā gada pavasarī lidlauka infrastruktūras modernizācijas un rekonstrukcijas projektiem tiks izsludināts starptautisks projektēšanas konkurss. Būvdarbus paredzēts sākt 2011. gadā un pabeigt līdz 2013. gada beigām.