Starptautiskā lidosta “Rīga”, izvēloties vietējo partneri, ietaupa vismaz 24 tūkstošus eiro

13/09/2011

Starptautiskā lidosta „Rīga”, lai nodrošinātu pasažieru ar ierobežotām kustību spējām apkalpošanu, noslēgusi sadarbības līgumu ar organizāciju SUSTENTO. Tādējādi lidosta atteikusies no ārvalstu konsultantiem šajā jomā, ietaupot vismaz 24 tūkstošus eiro.

“Tas ir ievērojams ietaupījums lidostai un ieguvums valstij kopumā, jo, atsakoties no ārvalstu konsultantiem un kā sadarbības partneri izvēloties vietējo organizāciju, finanšu līdzekļi neaizplūst prom,” norāda starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Arnis Luhse.

Sadarbības līgums paredz konsultāciju sniegšanu, mācību programmas sadaļu izstrādi, kā arī dažādu uzskates materiālu nodrošinājumu.

Jāuzsver, ka lidostas darbinieku īpašu palīdzību jau sākot no ierašanās lidostā var izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā), vājdzirdīgi un vājredzīgi cilvēki, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, ar ārēji neredzamu invaliditāti, cilvēki gados, kuriem sagādā grūtības noiet lielus attālumus un pārvietoties pa kāpnēm.
“Lielākā daļa pasažieru nemaz nezina, ka viņiem pieejama lidostas darbinieku palīdzība nokļūšanai līdz gaisa kuģim – arī gadījumā, ja cilvēkam ir pēkšņa trauma, piemēram, salauzta kāja. Pie tam šāda palīdzība ir bezmaksas,” uzsver starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Arnis Luhse.

Labklājības ministre Ilona Jurševska norāda: „Eiropas Savienībā dzīvo aptuveni 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti, bet Latvijā 138 tūkstoši jeb 6,2 procenti no valsts iedzīvotājiem kopumā. Tāpēc vides pieejamības nodrošināšana lidostā ievērojamam skaitam cilvēku sniedz ne tikai iespēju pārvietoties, bet nenoliedzami sekmīgāk palīdz iekļauties sabiedriskajā dzīvē un iepazīt pasauli, piemēram, ceļojot uz citām valstīm. Esmu arī gandarīta, ka lidosta sadarbojas ar pašmāju organizāciju SUSTENTO, jo tajā darbojas mūsu valstī kompetenti eksperti vides pieejamības jautājumos, tāpēc ir jāizmanto mūsu iedzīvotāju profesionālais potenciāls ceļā uz attīstību. Esmu gandarīta, ka lidosta ir kā paraugs citām valstīm un ceru, ka arī citi uzņēmumi Latvijā novērtēs šo labo praksi un centīsies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem, tai skaitā, cilvēkiem ar invaliditāti saņemt pakalpojumus, piedalīties sabiedriskajā dzīvē un apmeklēt kultūras pasākumus.”

Jāpiebilst, ka šī gada astoņos mēnešos starptautiskā lidosta “Rīga” apkalpojusi jau 4953 pasažierus ar ierobežotām kustību spējām, salīdzinoši pērn gada laikā – 5931.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, starptautiskā lidosta “Rīga” iegādājusies Ambulift, kas paredzēts pasažieru ar pārvietošanās grūtībām izcelšanai un iecelšanai lidmašīnas salonā, organizējusi apmācības un uzlabojusi lidostas infrastruktūru kopumā – izbūvētas jaunas uzbrauktuves pie lidostas ēkām, pārbūvētas labierīcības atbilstoši ES standartiem, atjaunota un uzlabota termināļa informācijas zīmju sistēma u.c.

Papildu informācijai:
Atgādinām, ka pērn starptautiskā lidosta “Rīga” tika atzīta par paraugu ES lidostām, apkalpojot pasažierus ar invaliditāti un kustību traucējumiem. Īstenojot EK regulas prasības, starptautiskā lidosta „Rīga” ir ieviesusi virkni uzlabojumu un jaunu tehnoloģiju pasažieru apkalpošanas procesā, ko atzinīgi novērtēja Eiropas Civilās aviācijas konference (ECAC), 2010.gadā izvirzot starptautisko lidostu „Rīga” par pirmo lidostu Eiropas Savienībā, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.