Uzlabo aviācijas drošību

14/04/2009

Trešdien, 2.janvārī valdībā apstiprināts Ministru Kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus”.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kā pašvaldība, objekta īpašnieks vai lietotājs pieprasa un saņem VA „Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus.

Par bīstamiem tiek uzskatīti tādi objekti, kuri samazina vai var samazināt redzamību lidmašīnu pacelšanās vai nosēšanās sektorā, tādi, kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), kā arī citi objekti, kas atrunāti likuma „Par aviāciju” 41.pantā.

Jaunais noteiktumu projekts paredz arī to, ka CAA, izlemjot izsniegt atļauju šāda objekta būvniecībai, izvietošanai vai ierīkošanai, nosūta informāciju par esošajiem vai plānotajiem objektiem VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”.

Tādējādi tiks nodrošināta ātra un lietderīga informācijas apmaiņa starp abām valsts iestādēm, jo „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” izstrādā valsts topogrāfiskās kartes, kuras izmanto arī aviācijā.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par aviāciju” 41.panta trešo daļu. Tā īstenošana neparedz papildu izdevumus no valsts budžeta.