Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija posmā no Ziemeļu ielas un P133 krustojuma līdz Jūrkalnes ielai 70 (identifikācijas Nr. AK-19/147)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija posmā no Ziemeļu ielas un P133 krustojuma līdz Jūrkalnes ielai 70” (identifikācijas Nr. AK-19/147).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 16. maijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas jurists Arnis Paeglis
T: 67207672, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 26. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “NORMA-S” ar darījuma summu 850 000.00 EUR (bez PVN).