Komerctelpu noma

Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nomas tiesisko attiecību nodibināšanas un apbūves tiesību piešķiršanas procedūra - KD 1278 P punktā 5.14.5.1. un publicētajā paziņojumā noteiktajā termiņā (17.08.2022.) piedāvājumu iesūtīja šādi pretendenti:

Nosaukums Atrašanās vieta Nomas maksa (EUR m2/mēn.)  Platība
SIA “Capital Handling”
(Lidostas ienākošais 
Nr. S-2022-2128)
Telpas biznesa aviācijas angārā Ziemeļu ielā 20, Lidostā “Rīga” 12,70 220,61m2

Plānotais nomas līguma termiņš: 2023. gada 3. novembris.