Konsultācijas komunikācijas stratēģijas īstenošanai un krīzes komunikācijā (Identifikācijas Nr. CA-19/248)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Konsultācijas komunikācijas stratēģijas īstenošanai un krīzes komunikācijā” (Identifikācijas Nr. CA-19/248).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 30. augustam plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 17.1. un 17.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte
T: 29 165 007, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Publiskās Identitātes Grupa" par kopējo darījuma summu līdz 36 000.00 EUR (bez PVN).