Konsultanta piesaiste elektroenerģijas iepirkuma stratēģijas izstrādei un īstenošanai (Identifikācijas Nr. CA-18/432)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Konsultanta piesaiste elektroenerģijas iepirkuma stratēģijas izstrādei un īstenošanai” (Identifikācijas Nr. CA-18/432).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 4. janvārim plkst. 14.00 cenu aptaujas noteikumu 18.1. un 18.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Neaviācijas biznesa vadības un attīstības nodaļas pakalpojumu pārdošanas projektu vadītāja Inese Krūmiņa
T: 67060413, 29550121, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “PEM Consulting” par kopējo darījuma summu 40 000.00 EUR (bez PVN).