Konveijera pagarināšana "D" atlidošanas zālē (identifikācijas Nr. SP-18/519)

21/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Kompānija LAS-1" ar kopējo līgumcenu 96 342.50 EUR (bez PVN).