Kustības spēju zaudējušu gaisa kuģu evakuācijas aprīkojuma iegāde (Identifikācijas Nr. RIX 2017/496-AK)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Kustības spēju zaudējušu gaisa kuģu evakuācijas aprīkojuma iegāde” (Identifikācijas Nr. RIX 2017/496-AK).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 16. novembrim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 21. janvārī apstiprināta darījuma slēgšana ar Zumro B.V. ar darījuma summu 290 296.88 EUR (bez PVN).