Lidostā “Rīga” darbu sākusi jauna reģistrētās bagāžas kontroles sistēma

banner-image
20/05/2023

Lidosta “Rīga” noslēgusi svarīgu posmu bagāžas apkalpošanas sistēmas atjaunošanā – uzstādīta un palaista jaunākās paaudzes sprāgstvielu atklāšanas sistēma reģistrētās bagāžas kontrolei.

“Pasažieru, lidojumu un darbinieku drošība ir viena no lidostas “Rīga” pamatvērtībām. Līdz ar jaunās sprāgstvielu atklāšanas sistēmas uzstādīšanu tiek gan ievērojami stiprināta aviācijas drošība, gan palielināta bagāžas apstrādes kapacitāte mūsu lidostā”, norāda lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Pašlaik turpinās arī citi bagāžas apkalpošanas infrastruktūras modernizācijas darbi, lai laikus sagatavotos lidostas jaunā termināļa būvniecībai, ko paredzēts pabeigt līdz 2027. gadam. Izbūvējot jauno termināli, modernizētā bagāžas apkalpošanas sistēma kļūs par daļu no jaunās automātiskās bagāžas apkalpošanas sistēmas. Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas ieviešanu paredz Eiropas Komisijas regulas prasības.

Modernizētās sprāgstvielu atklāšanas sistēmas projektu lidosta “Rīga” īsteno, izmantojot ES Kohēzijas fonda finansējumu, un kopējās šī projekta izmaksas ir 3,3 miljoni eiro.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016. gada 27. decembrī. 2017. gada 3. jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 11 484 765 eiro un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.